Karadeniz Ereğli’de denize dolguyla mescide itiraz: 300 metre içerisinde 3 adet var

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Ereğli kıyısına dolgu yaparak deniz üzerine cami yapmak için Etraf Vilayet Müdürlüğü aracılığıyla askıya çıkardığı imar değişikliği planına itiraz etti.

Ereğli Belediye Lideri Halil Posbıyık, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın halkın büyük çoğunluğunun karşı çıkmasına ve belediyenin cami yapılacak 8 yer göstermesine karşı kıyıya denizi doldurarak cami yapma ısrarına karşı hukukî çabayı sürdürdüklerini açıkladı. Bakanlığın Zonguldak Valiliği Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Vilayet Müdürlüğü aracılığıyla 16 Mayıs tarihinde askıya çıkardığı imar değişikliği planına resmi itiraz Ereğli Belediyesi tarafından mühleti içinde yapıldı.

ANKA’nın haberine nazaran Ereğli’de yaşayan birçok vatandaşla birlikte çeşitli siyasi parti yöneticileri ile Etraf Müdafaa Derneği yöneticilerinin de Zonguldak Valiliği’ne giderek 15 Haziran tarihinde (bugün) askı müddeti dolacak olan imar planı değişikliğine kişisel olarak itiraz ettikleri öğrenildi.

‘300 METRELİK YÜRÜYÜŞ ARASINDA 3 ADET VAR’

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin plan değişikliği itirazında şu görüşlere yer verildi:

“Askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ek ve değişikliği plan paftaları ve plan açıklama raporları Belediyemiz tarafından incelenmiştir. Etraf Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve onaylanan “Park ve İbadet Alanı” 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ek ve değişikliği kapsamında imar planına temel kurum görüşlerinin alınıp alınmadığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulusal Savunma Bakanlığı, vb.) anlaşılamamıştır.

Ayrıca ek dolgu planı ve değişikliğini kapsayan alanın etrafındaki yürürlükteki imar planı, mevcut halihazır durumun ve kullanımların dikkate alınmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Ek dolgu alanı olarak önerilen alanın yaklaşık 300 metrelik yürüyüş aralığı içerisinde mevcut durumda 3 adet cami bulunmaktadır. Plan değişikliği yapılan alanın etrafında yer alan kullanımlara ait rastgele bir tahlil yahut planda yer alacak kullanımlara ait bir gereksinim programı/analizi, yapılmadığı; Vilayet Müftülüğü’nün bu bölgede cami Alanına muhtaçlığı olup olmadığı, yatırım programı içerisinde olup olmadığına ait görüşlerinin alınmadığı anlaşılmaktadır.

‘ŞEHİRCİLİK PRENSİPLERİNE UYGUN KURGULANMASI ESASTIR’

Yürürlükteki mevzuatlar ve şehircilik unsurlarına uygun olarak imar planlarında araç trafiğinin azaltılması, toplu taşıma ve yaya öncelikli bir ulaşım sisteminin kurgulanması temeldir. Kentin en değerli sıkıntılarından biri günlük trafik yoğunluğu ve otopark alanlarının gereksinimi karşılamamasıdır. Cami alanının kullanımı ile getireceği trafik yükü ve otopark gereksiniminin tahlil edilmediği, plan değişikliğine yansıtılmadığı, tahlil üretilmediği, sonuç olarak kent halkının ve mahallî idarenin mevcut sorunun büyümesiyle baş başa kalacağı anlaşılmaktadır.

İlave dolgu alanı olarak tasarlanan alanın sadece park, çocuk oyun alanı, rekreatif alan, yürüyüş ve bisiklet yolları ile bütüncül bir biçimde planlaması gerektiği; alanın 300 metrelik yürüyüş uzaklığı içinde mevcutta 3 adet cami varken 3200 metrekarelik inşaat alanına sahip kıyıda Cami Alanı yatırımı yapılması kamu kaynaklarının boşa kullanılmasından öte gitmemektedir. Yapılmak istenilen cami alanı için tekrar yakın bölgelerde alternatif ve fizibl alanlar bakanlığınıza sunulmuş olmasına karşın hiçbir alternatif tarafınızca kabul görmemiştir.

‘YÜRÜYÜŞ YOLU, PARK VE SPOR ALANI YAPILMALI’

Ayrıca bahse bahis dolgu alanı üzerinde yapılmak istenilen cami alanı ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamasında Kıyı Bölgesi’nde rastgele bir yapılaşmaya gidilmemesine; alanın büsbütün yürüyüş yolu, bisiklet yolu, park alanı, rekreatif alan, çocuk oyun alanı ve spor alanı üzere düzenlemelerin olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan münasebetler doğrultusunda “Zonguldak İli, Ereğli İlçesi sonları içerisinde ve kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca 2001 ve 2006 yıllarında onaylanan Ereğli (Karadeniz) Dolgu Alanı ve Ereğli (Karadeniz) Ek Dolgu Alanı imar planları ile bu planların deniz tarafında Etraf Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hazırlanan ve 10.05.2022 tarihinde onaylanan “Park ve İbadet Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım ve UİP: 67784023 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ek ve değişikliği” Belediyemizce uygun görülmediğinden 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Unsuru kapsamında itiraz edilmekte olup, itirazımızın akıbetinin Belediye Başkanlığımıza yazılı olarak bildirilmesini arz ederim.” (HABER MERKEZİ)

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.