Memur-Sen’den 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkinaçıklama yapmıştı.

Memur-Sen Genel Lideri Ali Yalçın, mevzuyla ilgili basın toplantısında konuştu.

“Ek göstergelere ait düzenlemenin bütün kamu görevlilerini kapsaması”

Ek göstergelere ait çalışma ve kontratlı çalışanın takıma geçirilmesi üzere kazanımlarla 6. Devir Toplu Mukaveleyi mutabakatla imzaladıklarını belirten Yalçın, “Toplu mukavele kararı gereği 3600 dahil olmak üzere ek göstergelerin düzenlenmesi çalışmalarına ait birinci toplantıyı, kamu vazifelilerinin asli ve tek yetkilisi Memur-Sen Konfederasyonu olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa 16 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirdik. Genelde yetkili Konfederasyonumuz ve hizmet kollarının tamamında yetkili olan sendikalarımızın teknik heyetleri ile kamu yönetimi ortasında gerçekleştirilen 2 bakanlık ve 12 mutfak çalışması müddetince tekliflerimize ait ayrıntıları paylaştık, katkı ve katılımımızla ek gösterge çalışmasının paydaşı ve tarafı olarak süreci aktif bir halde yürütmeye ve en erken biçimde tamamlamaya itina gösterdik. Memur-Sen olarak yürüttüğümüz çalışmaların, Komite görüşmelerinin, Bakanlık nezdinde kurduğumuz temasların tamamında, ek göstergelere ait düzenlemenin bütün kamu görevlilerini kapsaması, gelir dağılımında adaleti sağlaması, kamu işçi sistemi içerisindeki adaletsizliğin son bulması irademizi gösterdik, bu husustaki kırmızı çizgimizi ve hassasiyetimizi kamu patronuna de kamu bürokrasisine de ilettik. Kamuoyunda haklı beklenti oluşturan ek gösterge çalışmasının toplumsal maliyet üretmemesi, iş barışının bozulmaması, adil ve hakkaniyetli bir halde sonuçlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin kamu patronu ve siyasi irade ile ağır bir görüşme trafiği gerçekleştirerek sürecin her adımında takipçisi olduk ve kamuoyunda oluşabilecek bilgi kirliliğinin de önüne geçtik” diye konuştu.

3. Periyot Toplu Sözleşme’de tazminat yansıtma oranlarını 15 puan yükselterek emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinde artış sağladıklarını vurgulayan Yalçın, “Şüphesiz, yakın vakitte düzenlemeye dönüşecek ek göstergelere ait bu çalışmanın da hem paydaşı olan hem toplu mukavele kazanımı haline dönüştüren hem de 4 unvanın dışında kapsamının genişletilmesini sağlayan tekrar Memur-Sen’dir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2018 yılında 4 unvana yönelik 3600 ek gösterge çalışmasının yapılacağı kelamı, bugün Memur-Sen’in eforu ve iradesi ile 5 milyon 300 bin kamu görevlisini ve emeklisini de kapsayan bir sonuç haline dönüşmüştür” dedi.


“Ek göstergeleri 3600’ün altında kalan kamu vazifelilerinin Tanzimat Yansıtma oranlarında artış yapılması”

Açıklanan çalışma sonrası ortaya konan tabloyu değerli bir adım olarak gördüklerini söz eden Yalçın, “Özellikle çalışmayı, 4 meslek kümesiyle sınırlanmamış olması tarafıyla kıymetli görüyoruz. Birebir vakitte, tüm kamu görevlilerini ve emeklilerini içine alacak biçimde kapsamın genişletilmesi, teklifimizin dikkate alındığını gösteriyor. Tüm kamu vazifelilerinin ek göstergesinin 600 puan yükseltilmiş olması, herkesin ek gösterge düzenlemesinde bir formda kendini bulabilmesini sağlamıştır. Ek göstergesi olmayan kamu vazifelilerinin de kapsama dahil edilmesi birinci günden bugüne kadar lisana getirdiğimiz tekliflerimizin karşılık bulduğunu göstermektedir. Lakin, çalışmaya ait ayrıntıları şimdi göremediğimiz için, bilhassa ek göstergelerle birlikte tazminat yansıtma oranlarında da artış yapılması teklifimizin karşılanmasına ait cümle kurmayı erken bulmakla birlikte, Ek göstergeleri 3600’ün altında kalan kamu vazifelilerinin Tanzimat Yansıtma oranlarında artış yapılması beklentileri karşılayacaktır” halinde konuştu.

“Kamu vazifelilerinin beklentileri büsbütün karşılanacak”

İHA’nın haberine nazaran, kontratlı işçinin takıma geçirilmesine ait çalışmaların, Memur-Sen’in iştirakiyle vakit kaybetmeden başlaması gerektiği hatırlatan Yalçın, “Süreci ve sonuçlarıyla, harcanan emek ve ortaya konan irade istikametiyle bu reformist çalışma bir bütün olarak ele alındığında, boşlukların giderilmesi ile birlikte ve bilhassa tazminat yansıtma oranlarında düzenleme yapılması halinde kamu vazifelilerinin beklentileri büsbütün karşılanacak ve refah düzeylerine olumlu tesir edilecektir. Memur-Sen olarak, çalışmanın düzgünleştirmeye açık alanlarında yapılacak düzenlemeleri bundan sonraki yasama sürecinde takip etmeye devam edecek gerek TBMM ilgili komitesi gerekse Genel Şura etaplarında katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.