TBB ve barolardan İsmail Uçar açıklaması: HSK, iddiaları aydınlatmalı

Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bazı hakimlerin rüşvet aldığı, aracılık ve iş takibi yaptığıyla iddialarıyla dilekçe yazıp 6 Ekim’de Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) göndermesiyle ilgili Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 81 il barosundan ortak açıklama geldi.

Dilekçede yazanların soyut ve gerekçesiz söylemler değil, bir Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ortaya konan iddialar olduğu belirtilen açıklamada, iddiaların şüpheye yer vermeyecek şekilde aydınlatılması gerektiği ifade edildi. HSK’ye çağrı yapılan metinde, “Gelinen aşama itibariyle, yargının tarafsızlık ve bağımsızlık niteliğini koruma görevi, başta Hâkimler ve Savcılar Kurulu olmak üzere idari ve adli makamlara düşmektedir” denildi.

‘BAROLAR SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAK’

Açıklamanın tamamı şöyle:

“İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu arasındaki resmî yazışmaların bir kısmı kamuoyuna yansımış ve gündem hâline gelmiş; ardından bu konuya ilişkin yayın ve erişim yasağı getirilmiştir. Resmî yazışmalarda dile getirilenler soyut ve gerekçesiz söylemler değil, bir Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ortaya konan iddialardır.

Yargının işleyişinde etik ilkelerin gözetildiğinin görülmesi, yurttaşların yargıya güvenini artırarak hukukun üstünlüğünü pekiştirecektir. Çünkü adaletin yalnızca tecelli etmesi yetmez; tecelli ettiğinin görülmesi de gerekir. Bunu sağlamanın yolu, şeffaf ve hesap verebilir bir sistemin inşa edilmesinden geçer. Münferit vakalarda, yargı mensupları hakkında en küçük bir şüphe dahi, bütün bir adalet ve yargı sisteminin sorgulanmasına sebep olacaktır. Zira yargı mensuplarının yüklendikleri ağır sorumluluk, tek bir şüphenin dahi varlığını kaldırmaz.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ortaya konan vakalar, hâkimlerin tarafsızlığına şüphe düşürecek niteliktedir. Gelinen aşama itibariyle, yargının tarafsızlık ve bağımsızlık niteliğini koruma görevi, başta Hâkimler ve Savcılar Kurulu olmak üzere idari ve adli makamlara düşmektedir. Beklentimiz, ilgili kişilerin lekelenmeme haklarına da riayet edilmek suretiyle, adalet ve yargı sistemimizin bu tür iddialar karşısında ivedilikle harekete geçeceğinin açık bir şekilde gösterilerek, kamuoyunda yargının zarar görmesinin engellenmesidir. Türkiye Barolar Birliği ve Barolar, yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının korunması için kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır.” (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx